Φροντιστήριο 'Σύγχρονο' - Ηλεκτρονική Τάξη

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση σε eClass 3.3.4
- Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016 -

Σας ενημερώνουμε οτι η πλατφόρμα ενημερώθηκε στην πιο πρόσφατη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει πολλές βελτιώσεις εμφάνισης και λειτουργιών.