Φροντιστήριο 'Σύγχρονο' - Ηλεκτρονική Τάξη

Ανακοινώσεις

Σχετικά με τα προβλήματα εμφάνισης
- Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013 -

Για επίλυση των προβλήματων με την εμφάνιση των applets-pdf, κατεβάστε τα ακόλουθα:

Flash Player (Flash Applets, Βίντεο), Adobe Reader (PDF), Java (Java Applets)

Τέλος, επιβεβαιώστε εδώ οτι έχετε την τελευταία έκδοση του browser σας.