Απόδειξη σε κύκλωμα L-C1-C2 ότι κάνει αρμονική ταλάντωση για την Ειρήνη

Ένα κύκλωμα αποτελείται από: -Iδανική πηγή με ΗΕΔ Ε=10V -Ιδανικούς πυκνωτές με χωρητικότητες C1=2μF και C2=6μF -Iδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L=20mH -Aντιστάτη ωμικής αντίστασης R=10Ω                                          Ο διακόπτης είναι …

Διαβάστε Περισσότερα

O πυκνωτής μόνο φορτίζεται;Mήπως και αυτός μπορεί να «φορτίζει»;

Η συνδεσμολογία του παραπάνω κυκλώματος περιέχει τρεις  ανοιχτούς διακόπτες Δ1 Δ2 και Δ3 δύο ιδανικές πηγές με ΗΕΔ Ε1=20V  & Ε2=6V έναν ιδανικό  αρχικά αφόρτιστο πυκνωτή χωρητικότητας C=2μF ένα ιδανικό …

Διαβάστε Περισσότερα