Επαγωγή κύλιση και κοινή ταχύτητα ράβδων

Πάνω σε δύο  οριζόντιες παράλληλες και  αγώγιμες ταινίες αμελητέας αντίστασης  που απέχουν μεταξύ τους κατά L=1m  μπορούν να κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν τέσσερις αγώγιγοι  χωρίς αντίσταση λεπτοί ομογενείς δίσκοι μάζας …

Διαβάστε Περισσότερα