Μεταβλητή κατακόρυφη δύναμη

Σώμα μάζας m=20Kg ισορροπεί σε οριζόντιο επίπεδο. Κάποια στιγμή αρχίζω να εφαρμόζω κατακόρυφη δύναμη F με μέτρο που μεταβάλλεται σύμφωνα με την σχέση F=300-20h (SI) όπου h το ύψος από …

Διαβάστε Περισσότερα