Για όλα τα παιδιά του ylikonet.gr που θα βρίσκονται σήμερα στο Ξυλόκαστρο…

Λεπτό δαχτυλίδι μάζας Μ = 1 kg και ακτίνας R = 0,2 m κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω σε οριζόντιο μη λείο δάπεδο με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ωο = 10 …

Διαβάστε Περισσότερα

Mία άσκηση ταλαντώσεων που θα μπορούσε να είναι άσκηση Β Λυκείου….

Λεπτό δαχτυλίδι ακτίνας a  είναι στερεωμένο με το επίπεδό του να είναι οριζόντιο. Φορτίζουμε το δαχτυλίδι ομοιόμορφα με συνολικό φορτίο Q. Στο κέντρο του δαχτυλιδιού τοποθετούμε δεύτερο σημειακό  σώμα  με …

Διαβάστε Περισσότερα

Επαγωγή κύλιση και κοινή ταχύτητα ράβδων

Πάνω σε δύο  οριζόντιες παράλληλες και  αγώγιμες ταινίες αμελητέας αντίστασης  που απέχουν μεταξύ τους κατά L=1m  μπορούν να κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν τέσσερις αγώγιγοι  χωρίς αντίσταση λεπτοί ομογενείς δίσκοι μάζας …

Διαβάστε Περισσότερα

Δίσκοι με ιμάντα βγαίνουν τσάρκα σε μη λείο επίπεδο….(part II)

Δύο λεπτοί δίσκοι ίδιας μάζας Μ = 1 kg και ίδιας ακτίνας R = 0,3 m έχουν χαραγμένη στην περιφέρειά τους λεπτό αυλάκι μέσα στο οποίο βρίσκεται μη ελαστικός ιμάντας …

Διαβάστε Περισσότερα

Δίσκοι με ιμάντα βγαίνουν τσάρκα σε τραχύ επίπεδο….

Δύο λεπτοί δίσκοι ίδιας μάζας Μ=1Κg  και ίδιας ακτίνας R=0,3 m  έχουν χαραγμένη στην περιφέρειά τους  λεπτό αυλάκι μέσα στο οποίο βρίσκεται μη ελαστικό ιμάντα  μήκους L=(3,175+0,6π)m. Ο ιμάντας  είναι …

Διαβάστε Περισσότερα