Δίσκοι με ιμάντα βγαίνουν τσάρκα σε τραχύ επίπεδο….

Δύο λεπτοί δίσκοι ίδιας μάζας Μ=1Κg  και ίδιας ακτίνας R=0,3 m  έχουν χαραγμένη στην περιφέρειά τους  λεπτό αυλάκι μέσα στο οποίο βρίσκεται μη ελαστικό ιμάντα  μήκους L=(3,175+0,6π)m. Ο ιμάντας  είναι …

Διαβάστε Περισσότερα

Αν η Κ.Ε.Ε. αγαπούσε και λίγο τις ταλαντώσεις…

Η  λεπτή ράβδος ΑΓ  του παρακάτω σχήματος έχει μάζα Μ = 1 kg και μήκος L = 1 m ισορροπεί πλάγια σχηματίζοντας γωνία φ (ημφ = 0,6, συνφ = 0,8) …

Διαβάστε Περισσότερα